Historik

1994

Tv-program om franska sjukhusclowner inspirerade och ledde till försöksverksamhet på Barnonkologen på Östra sjukhuset i Göteborg med Viveka Olofsson (Clownen Viveka) och Åsa Åbjörnsson (Clownen Skorpan).

1997

Pilotprojekt i Skåne, CLIV-projektet, (Clown i Vården) i Ängelholm och Helsingborg med Viveka Olofsson och Nina Gyllensköld (Clownen Zazza).

1998-99

CLIV utökas med Kristianstad och Malmö och med Alice Barte (Clownen Baiba) och Kicki Kjernli (Clownen Laijla)

2000

Föreningen Clownronden har sitt konstituerande möte i december.

2001

Den ideella föreningen Clownronden registreras i januari.
De första manliga clownerna gör entré: Jerker Heijkenskjöld (Clownen Jack) och Magnus Kviske (Clownen Bob). Nu börjar också Sanna Persson (Clownen Rolf).

2002

Nya medarbetare Lasse Flygare (Clownen Knutte), Teo Puktörne (Clownen Palle) och Maria H Eriksson (Clownen Mimmi)

2004

Nya medarbetare Eva Westerling (Clownen Bönan) och Rodrigo Flores (Clownen Sven)

2004-07

SALUT-projektet.

2004-08

Regelbundna clownbesök på BUP Malmö

2005-12

Regelbundna clownbesök på BUP Kristianstad
Läs projektrapporten: Clowner som vårdinslag på en barn- och ungdomspsykiatrisk mellanvårdsavdelning

2006

Ny medarbetare Bodil Bendixon (Clownen Foffo)

2008

Nya medarbetare Martin Ibohm (Clownen KaBom), Viktoria Flodström (Clownen Inger) och Hanna Röing Hellberg

2008-09

Seniorprojektet, pilotprojekt med clownbesök på äldreboenden i Vellinge kommun
Två scenproduktioner Clownronden Concert och ALLA TRE

2010-

Regelbundna clownbesök på Ystads lasarett

2011-14

BOM-projektet, Barn och mammor, i samverkan med Kvinnorättsförbundet i Malmö

2011-

Regelbundna clownbesök Lasarettet i Landskrona

2012

Pilotprojekt med clownbesök på Onkologen SUS Malmö

2013-

Clowner i demensvården, diverse projekt finansierade av PostkodLotteriets Kulturstiftelse, Region Skåne med flera

2015-

Regelbundna clownbesök Ängelholms sjukhus

E-post
Facebook
Facebook
YouTube

Salut. 2004-07 genomförde vi SALUT-projektet. Den här filmen gjordes i samband med att Clownronden tilldelades Arvsfondens Guldkorn 2009 i kategorin barn för projektet Salut. Clownerna Viveka och Bönan är med.

Clownerna besöker Rönnbäckskolan.

Trummor!!