Om Clownronden

Varför sjukhusclowner?

Vi vill skapa stunder av glädje, lindra oro och stress hos dem vi möter. Det handlar om barnen på sjukhusen, deras föräldrar, syskon och personal, men också de äldre demenssjuka och personalen på de äldreboendena vi besöker. När clownerna gör entré, stannar världen upp för en stund och individen vi möter får en paus från det tunga och svåra. Genom humor, fantasi och skratt kan clownerna bejaka och locka fram det friska hos individen. Det är det här som vi jobbar med att uppnå – oavsett vilket sammanhang vi befinner oss i! Clownerna kommunicerar över språkgränser och rör sig lätt i olika kulturer.
Målet med vårt arbete är att skapa ett möte som ger en stunds avlastning från svårigheter och sjukdom och att den vi möter ska känna sig sedd och bekräftad, oavsett vilken situation man befinner sig i.

”Jag tyckte ni var roliga och tramsiga. Jag skrattade mycket. Det är synd att ni inte är på sjukhuset varje dag.” -- Elizabeth 10 år

Vilka är vi?

Clownronden har åtta fastanställda medarbetare; Sex professionella sjukhusclowner, en konstnärlig ledare och en administrativ ledare. Förutom de fastanställda medarbetarna finns också fyra timanställda clowner. Alla clowner har någon form av artistisk bakgrund, till exempel skådespelare eller musiker, som sedan vidareutbildats till det speciella yrket sjukhusclown. Clownrondens clowner har alla lång erfarenhet av att möta människor i svåra situationer.

”Clownerna är en ljuspunkt för barnen, föräldrarna (och oss) i allt jobbigt och tråkigt. Clownerna har den tid och det lugn som vi ofta saknar.” -- Personal på barnavdelning

Hur gör vi?

Clownrondens clowner arbetar alltid i par. Vi arbetar alltid improviserat utifrån den situation vi möter. Vi kommer inte med inrepeterade scener eller föreställningar. En stor del av clownernas arbete går ut på att se, lyssna och känna in stämningen i ett barns sjukrum, eller hos en äldre människa med demenssjukdom.
Utifrån clownernas förmåga att lyssna och ta in, hittar man sedan vägar för att skapa kontakt och förtroende.
På sjukhusen möter clownerna barnen och deras familjer, men också personal. Man möter också människor i entréhallar, hissar och korridorer. Clownernas närvaro på sjukhusen och äldreboendena skapar en alldeles speciell känsla av glädje och mänsklighet som påverkar hela stämningen!

Clownrondens arbete präglas av en stor respekt för individen och ingen är någonsin tvingad att möta clownerna, om man inte vill.

”Jag minns inte vad vi gjorde förra gången, men jag kommer ihåg att vi skrattade väldigt mycket!” -- Demenssjuk på äldreboende

”Kära clowner! Det ni gör för barnen och oss andra är underbart. Jag hoppas att ni orkar länge till. Tusen tack!” -- Förälder

Var gör vi det?

2014 träffade Clownrondens clowner över 6 200 barn på sjukhusen i Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Ängelholm, Landskrona och Ystad. Under samma år träffade clownerna över 900 demenssjuka på äldreboenden runt om i Skåne.

Projekt

Förutom de schemalagda besöken på sjukhusens barnavdelningar och mottagningar, driver Clownronden också olika projekt som är riktade dels mot barn.

Clownronden arbetar även med äldre demenssjuka på vårdboenden i Skåne. Verksamheten med äldre, demenssjuka, har varit en mycket framgångsrik del av Clownrondens verksamhet i flera år.

Clownronden är medlem i Teatercentrum.

teatercentrum_logo2