Samarbetspartners och bidragsgivare 2016-17

Samarbetspartners

Folkuniversitetet Malmö, Kristianstad och Helsingborg

REGIONALT VERKSAMHETSBIDRAG

Kultur Skåne

ÖVRIGA VERKSAMHETSBIDRAG

Centralsjukhuset i Kristianstad
Helsingborgs Lasarett

PROJEKTBIDRAG, ÄLDREBOENDE

Malmö Kulturstöd
Region Skåne
Johanniterorden
Sparbanksstiftelsen Skåne

STIFTELSER OCH FONDER

Clara och Fritz Sjöströms stiftelse
Kungl. Sällskapet Pro Patria
Einar Hansens Allhemsstiftelse
Curo Riksföreningen för cancersjuka
Kungl. Patriotiska Sällskapet UF
Ernst Kruses fond
Sven och Dagmar Saléns stiftelse
Johhaniterorden
Crafoordska stiftelsen
Åhlén-stiftelsen
Albert Påhlssons stiftelse
Åke Wibergs stiftelse
Stiftelsen Lars Hiertas Minne
Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
Stiftelsen Olle Engkvist, byggmästare
Jerringfonden
Carl Jönssons understödsstiftelse

ÖVRIGA BIDRAGSGIVARE

ABF Skåne Nordost
Billinge kyrkliga arbetsförening
Bromölla Rotaryklubb
Folkuniversitetet Malmö, Helsingborg, Kristianstad
Föreningen Oddfellowhem, Malmö
Genarps församling
Hörby Softgliders
Kemira Kemi AB
Klippans Pastorat
Kulla Pastorat
Malmö Maskin AB
Marsvinsholms intresseförening
Odd Fellowbröderna, Ystad
RT Gregorius, Malmö
Rebeckalogen nr 1, Malmö
Rebeckalogen nr 81, Landskrona
Sjöbergs Maskin AB, Stockholm
Tandläkarkliniken Persson, Helsingborg

 Tack!