AKTUELLT

Foto: Nille Leander

 

 

För Clownronden blev 2023 ett år då vi kunde möta fler barn än på länge! Under året genomförde vi 450 heldagsbesök på sjukhus, och nej – det är inte trolleri. Anledningen till att vi har lyckats arbeta fler heldagar än året har dagar är att clownerna arbetar två och två utspritt över Skåne. Oftast finns Clownronden alltså på plats på flera av sjukhusen samtidigt. Flest besök gjorde vi i Lund och Malmö, där antalet barnavdelningar är flest, tätt följt av sjukhusen i Helsingborg och Kristianstad.

Dessa besök resulterade i att vi under året träffade vi sammanlagt 7 426 barn! Det är 1 805 fler än under föregående år. 

Förutom arbetet på barnklinikerna har vi samarbetat med ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) i Lund där vi både besökt avdelningen och gjort hembesök hos barnfamiljer. Vi har även gjort några besök inom äldrevården. Kontoret har fått en ny kommunikatör och två aspirerande sjukhusclowner har börjat prova på yrket.

Nu är vi nyfikna på vad år 2024 har att bjuda på!

 

 

DOKUMENT

KVALITETSSÄKRING

Vår utgångspunkt är att värna respekten för barnets och de anhörigas värdighet och integritet och samtidigt öka deras känsla av delaktighet, känsla för sammanhang samt glädje under sjukhusvistelsen.

Clownronden har 90-konto. Det innebär att Svensk insamlingskontroll regelbundet granskar vår ekonomi och redovisning. För att läsa mer om vad som ingår i granskningen samt ytterligare information om insamlingskontroll kan du besöka Svensk insamlingskontrolls hemsida.