DOKUMENT

KVALITETSSÄKRING

Vår utgångspunkt är att värna respekten för barnets och de anhörigas värdighet och integritet och samtidigt öka deras känsla av delaktighet, känsla för sammanhang samt glädje under sjukhusvistelsen.

Clownronden har 90-konto. Det innebär att Svensk insamlingskontroll regelbundet granskar vår ekonomi och redovisning. För att läsa mer om vad som ingår i granskningen samt ytterligare information om insamlingskontroll kan du besöka Svensk insamlingskontrolls hemsida.

AKTUELLT

Nu kan du boka ett videosamtal med oss.

Här kan du läsa mer om hur du går tillväga. 

Clownronden sänder live

https://www.facebook.com/clownronden

Turné med Siskaz

Lund Comedy Festival

Lördag den 31 augusti 2019. Läs mer här.

Malmöfestivalen

Fredag den 9 augusti 2019. Läs mer här.