OM CLOWNRONDEN

Skratt är bra för hälsan. Det minskar stressnivåer, oro, smärta och stärker immunförsvaret. Men ibland är de som behöver skratta mest, samma personer som har svårast för att dra på smilbanden. Det kan nämligen vara ganska lätt att hålla sig för skratt på en avdelning med sjuka barn. Det är därför vi finns – sjukhusclownerna i Skåne.

”Jag tyckte ni var roliga och tramsiga. Jag skrattade mycket. Det är synd att ni inte är på sjukhuset varje dag.”
Elizabeth 10 år

Varför sjukhusclowner?

Vi  vill skapa stunder av glädje och lindra oro och stress hos den vi möter. Det handlar inte bara om barnen på sjukhusen, deras föräldrar, syskon och personal, utan också de äldre demenssjuka och personalen på de äldreboenden vi besöker.

När clownerna kommer in ett barns vårdrum stannar världen upp för en stund, och det skapas en paus i det tunga och svåra. Genom humor, lek, fantasi och skratt kan clownerna bejaka och locka fram det friska hos barnet. Alla känslor får plats i mötet med sjukhusclownen – det viktiga är att vi skapar en stunds avlastning från svårigheter och sjukdom, och att den vi möter känner sig sedd och bekräftad. Det är det här som vi jobbar med – oavsett vilket sammanhang vi befinner oss i.

"När luften känns lättare att andas när jag lämnar ett barns vårdrum - då vet jag att jag har gjort ett bra jobb."
En av våra sjukhusclowner

Vilka är vi?

På Clownronden arbetar sju sjukhusclowner – samtliga med fast anställning. På kontoret arbetar också en verksamhetsledare med övergripande ansvar för verksamheten samt en kommunikatör. Förutom de fastanställda medarbetarna finns fyra timanställda clowner. Alla sjukhusclowner är i grunden professionella artister, specialutbildade för att arbeta med barn och ungdomar som är sjuka eller har en funktionsnedsättning.

Var gör vi det?

Clownronden har sitt säte i Malmö, men har hela Skåne som sitt arbetsfält. Varje vecka besöker clownerna barnklinikerna i Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Ystad. Under 2023 mötte vi 7 426 barn och ungdomar på sjukhusen runt om i Skåne. På projektbasis besöker vi även äldreboenden i regionen.

 

"Besöken påverkar verkligen barnen positivt. Det blir som att det inte bara är ett sjukhus, utan barnen känner att det kan vara roligt också."
Personal på barnavdelning

Hur drivs Clownronden?

Clownronden är en ideell förening vars högsta beslutande organ är en ideellt arbetande styrelse. Arbetet delegeras till verksamhetsledaren som ansvarar för den löpande verksamheten. Verksamheten största intäkt är ett verksamhetsbidrag från Region Skånes kulturförvaltning. Clownronden får även ett årligt stöd av Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne. Bidrag från stiftelser och fonder samt gåvor från företag, organisationer och privatpersoner utgör en viktig del av finansieringen. Arbetet sker i samarbete med Folkuniversitetet.

Clownronden kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll vilket är en kvalitetsstämpel för seriösa insamlingsorganisationer och en garanti för att gåvor och donationer används så effektivt som möjligt.

 

PÅ SJUKHUSEN

”Clownerna är en ljuspunkt för barnen, föräldrarna (och oss) i allt jobbigt och tråkigt. Clownerna har den tid och det lugn som vi ofta saknar.”
Personal på barnavdelning

På sjukhusen möter clownerna inte bara barnen och deras familjer, vi möter också människor i entréhallar, hissar och korridorer. Clownernas närvaro på sjukhusen skapar en alldeles speciell känsla av glädje och mänsklighet som påverkar hela stämningen. I en miljö där barn kan vara sjuka och nedstämda är det extra viktigt att avdramatisera vissa händelser. När mamma och pappa kanske beter sig annorlunda, när alla provtagningar gör ont, när rummet och dofterna är obekanta, kan ett möte med våra clowner skänka skratt och lindra stress och oro.

Clownrondens clowner arbetar alltid i par. Vi kommer aldrig med inrepeterade scener eller föreställningar, utan arbetar alltid improviserat utifrån varje unik situation. En stor del av clownernas arbete går ut på att se, lyssna och känna in stämningen i varje möte, och därefter hitta vägar för att skapa kontakt, trygghet och förtroende.

Vårt arbete präglas av en stor respekt för barnet och ingen behöver någonsin träffa clownerna om hen inte vill. Vi har alltid ett nära samarbete med vårdpersonalen och följer regelverk kring sekretess och tystnadsplikt.

PÅ ÄLDREBOENDEN

”Jag minns inte vad vi gjorde förra gången, men jag kommer ihåg att vi skrattade väldigt mycket!”
Demenssjuk på äldreboende

Clownronden har sedan 2012 besökt demenssjuka på äldreboenden runt om i Skåne. Här kan clownerna ofta skapa en fördjupad relation med de boende eftersom det är samma personer vi träffar varje gång. Arbetet på äldreboenden kräver andra former av förberedelser jämfört med när clownerna träffar barn och anhöriga på sjukhusen. Innan besöken hålls ofta en workshop med personalen då vi informerar om verksamheten. Clownerna får även ta del av de boendes levnadsbeskrivningar för att lättare kunna skapa kontakt, trygghet och förtroendet i mötet.

Även på äldreboenden har vi ett nära samarbete med vårdpersonalen och följer regelverk kring sekretess och tystnadsplikt. Clownronden behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Besök på äldreboenden sker i projektform och ingår alltså inte i den löpande verksamheten. Om du är intresserad av sjukhusclowner inom äldreomsorgen kontakta gärna oss på info@clownronden.se

 

HISTORIA

Sjukhusclownen då och nu

Skratt är ett språk som alla i världen förstår och sjukhusclowner sprider glädje och lindrar oro över hela jordklotet. Allt sägs ha börjat med den amerikanske läkaren Patch Adams, som i början av 1970-talet blev världens första sjukhusclown.

När Ann Lundsten, förälder i Barncancer- föreningen i västra Sverige, 1993 såg en dokumentär om sjukhusclowner från Paris – ”Le Rire Medecin” – var det startskottet för de röda näsornas intåg på sjukhusen i Sverige. Hon tog kontakt med de två professionella clownerna Viveka Olofsson och Åsa Åbjörnsson och året efter drogs en försöksverksamhet igång på barnonkologen på Östra sjukhuset i Göteborg.

 

Clownronden har fyllt 20 år!

När Viveka Olofsson flyttade till Skåne startades pilotprojektet Clown i Vården (CLIV) i Ängelholm och Helsingborg 1997. Projektet utökades ett par år senare till att omfatta även Kristianstad och Malmö – och 2001 startades den ideella föreningen Clownronden.

Sedan dess har verksamheten vuxit i rask takt och 2021 fyllde Clownronden 20 år. I sann clownanda så genomför vi jubileet under 2023. Mer info kommer!

Under åren har våra sjukhusclowner besökt barnkliniker över hela regionen och flera större projekt har genomförts. I dag genomför vi besök på sjukhusen i  Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Ystad.

Större projekt genom åren

Salutprojektet Med Salutprojektet (2004–2007) utvecklades metoder för clownernas kommunikation med sjuka barn, deras anhöriga och vårdpersonal. Salut kommer från salutogen, som beskriver det man blir frisk av. Att jämföra med patogent, som i stället beskriver det man blir sjuk av.

Besök på äldreboende Clownronden bedrev under åren 2008–2009 ett pilotprojekt inom äldrevården där våra clowner kontinuerligt besökte fem äldreboenden i Vellinge kommun.

Clowner i demensvården Under 2013–2014 genomförde vi det nationella projektet ”Clowner i demensvården” tillsammans med andra etablerade grupper av sjukhusclowner i Sverige.